This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

UNICEF Beslenme ve Çocuk Gelişimi Müdürü Victor Aguayo, milyonlarca çocuğun beslenme, büyüme ve gelişimi üzerinde büyük etki oluşturacak politika, program ve uygulamalar yoluyla, çocukluk çağı obezitesi ve fazla kiloluluğunu önlemeye yönelik çabalarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

 

Novo Nordisk ve UNICEF, dünya çapında çocukluk çağında görülen aşırı kiloluluk ve obezitenin önlenmesi amacıyla yürüttükleri ortak çalışmaları sürdürme kararı aldıklarını açıkladılar. Ortak çalışmanın, 2019 yılından bu yana 2,6 milyondan fazla çocuk ve ailesinin yaşamlarında olumlu etkiler yarattığını belirttiler. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde Novo Nordisk’in en az 10 milyon çocuğu etkileme hedefiyle 8 milyon Amerikan Dolarlık bir bütçeyi çocukların daha sağlıklı ortamlarda yaşaması, daha iyi beslenmeleri ve fiziksel olarak aktif olmaları amacıyla ayırdığını bildirdiler. Geçmiş 3 yılda kazanılan deneyimler ışığında, daha iyi beslenmeye ve sağlıklı olmaya yönelik sistemlere odaklanılacağını vurguladılar. Bu amaçlarla yerel ve ulusal yönetimler desteklenerek çocukların besleyici ve güvenli diyetlere erişiminin ve fiziksel aktivite yapabilme olanaklarının artırılmasının hedeflendiğini dile getirdiler.

 

Novo Nordisk ve UNICEF tarafından yapılan açıklamada; aşırı kiloluluk ve obezitenin dünya çapında yaklaşık 40 milyon 5 yaşından küçük çocuğu, ayrıca 340 milyon 5-19 yaşları arasındaki çocuk ve ergeni etkilediği vurgulanıyor. Etkilenen çocukların üçte ikisinin düşük ve orta gelire sahip ülkelerde ve 5 yaş altındaki obezitesi veya aşırı kiloluluğu olan çocukların yaklaşık yarısının Latin Amerika, Karayipler, Doğu Asya ve Pasifik bölgelerinde yaşadığı belirtiliyor.

 

Açıklamada önümüzdeki 3 yılda gerçekleştirilecek olan aktiviteler aşağıdaki şekilde özetleniyor:
 

•  Brezilya’daki okullarda zararlı olan ultra işlenmiş gıda ürünlerinin satış ve tanıtımının yasaklanmasını sağlayan yasaların çıkarılmasının desteklenmesi.

•  Meksika’da çocuklara yönelik çevrim içi sağlıksız gıda ürünü tanıtımlarının saptanmasını sağlayacak yenilikler geliştirilmesi.

•  Endonezya’daki şehirlerde gıda satılan ortamların iyileşmesini sağlayacak yenilikçi girişimlere öncülük yapılması.

•  Kolombiya’da gıda ürünü etiketleme kurallarının sıkılaştırılması.

 

1. Novo Nordisk and UNICEF to extend joint initiative to prevent global childhood obesity. https://www.unicef.org/eap/press-releases/novo-nordisk-and-unicef-extend-joint-initiative-prevent-global-childhood-obesity Erişim tarihi: 29.11.2023