This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

İnternet sitelerimizi geliştirmeye yardımcı olabilecek bilgileri topluyoruz. Bazı bilgileri sizden doğrudan istiyoruz, diğer bilgiler ise otomatik yöntemlerle toplanıyor. Otomatik yöntemlerle toplanan tüm bilgiler toplu olarak saklanmakta olup bu bilgiler sizin kimliğinizi tespit etmek amacıyla kullanılamamaktadır. Bazen kişi tanımlayıcı ve özel olabilecek bilgileri sizden istiyoruz. 

Sonuç olarak, topladığımız bilgiler iki ana kategoriye ayrılabilir: 

 • Ziyaretçilere ilişkin toplu istatistikler 
 • Tanımlayıcı kişisel bilgiler
Ziyaretçilere ilişkin toplu istatistikleri tanımlayıcı kişisel bilgiler ile ilişkilendirmemekteyiz. 
 
İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınız ve bilgisayarınızın bulunduğu yer hakkındaki genel bilgileri ve ayrıca ilgili durumlarda, hangi internet sitesinden geldiğinizi otomatik olarak topluyoruz. Bu bilgiler sizin kim olduğunuzu belirlemek amacıyla kullanılamamaktadır. Bu bilgiler sadece ziyaretçilerimizin geldikleri internet sitelerini, neye baktıklarını ve ne şekilde hareket ettiklerini ve en çok nerede zaman geçirdiklerini anlamak amacıyla toplu şekilde kullanılmaktadır.
 
Otomatik yollarla topladığımız bilgiler şunlardır:
 • Birinci taraf çerez desteği (bilgisayarınıza çerez yerleştirme iznini bize verip vermediğiniz)
 • Ziyaretçi kimliği (bu bilgiyi mümkün olduğu zamanlarda bilgisayarınıza yerleştirdiğimiz bir çerez sağlar)
 • Yönlendirici (hangi siteden geldiğiniz, örneğin google.com)
 • Ziyaret tarihi ve saati
 • Bölgesel ayarlar ve dil ayarları (hangi ülkede olduğunuzu tespit etmek için)
 • İşletim sistemi (Windows, OS X, Linux, iOS, Android vb.)
 • Tarayıcı ve tarayıcı sürümü (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari vb.)
 • Ekran çözünürlüğü (1280x1024, 1024x768, vb.)
 • JavaScript desteği
 • Java desteği
 • IP adresi (internetteki bilgisayar adresi)
 • Görüntülediğiniz sayfanın başlığı
 • Görüntülediğiniz sayfanın URL’si
 • Sayfada geçirilen zaman
 • Cihaz tipi (tablet, mobil, masaüstü), üretici, işletim sistemi, mobil şebeke operatörü
 • Ülke, bölge, şehir, devlet, posta kodu
 • İnternet sitesindeki arama kutusuna girdiğiniz anahtar sözcükler ve sayfa URL'nin tıklanmasını sağlayan arama
 • anahtar sözcükleri
 • Tekrar yüklemeler, sayfalar üzerine tıklamalar, dönüş sıklığı
 • Giriş, çıkış noktaları sayfa akışı
 • İndirilen dosyalar
Bazı zamanlarda hakkınızda daha fazla kişisel veri toplamamız gerekebilir. İnternet sitemizin bazı alanlarında/kısımlarında sayfaya girebilmeniz için kaydolmanız gerekebilir; ziyaretinizin amacını daha iyi anlamak ve ziyaretçi deneyiminizi geliştirmek için yaşınız ve mesleğiniz gibi bilgileri vermenizi isteyebiliriz. Kimliğinizin tespit edilmesinde kullanılabilecek herhangi bir bilgiyi talep ettiğimiz her durumda sizden izin ister ve bu bilgileri ne amaçla, ne şekilde topladığımız, nasıl sakladığımız ve ne şekilde işlemeyi ve kullanmayı planladığımız hakkında daima size bir açıklama yaparız. 

Kişi tanımlayıcı bilgileri sadece toplama sürecinde belirtilen amaçla toplayıp saklıyoruz. Bilgilerinizi belirtilen bu amaçla işlemeyi bitirdiğimizde gizliliğinizi sağlamak amacıyla bilgileri sileceğiz ve imha edeceğiz.

Bu internet sitesinde sağlığınız, etnik kökeniniz, dini inançlarınız veya siyasi görüşleriniz vb. ile ilgili hassas kişisel verileri toplamıyoruz veya muhafaza etmiyoruz. Hassas bilgileri toplamak istediğimiz ender durumlarda bu işlemi yerel vergi gizliliği kanunlarına tam uygunlukla yaparız.

Çocukların gizliliğinin korunması önemlidir. Novo Nordisk, çocukların ebeveynlerinden veya kanuni vasilerinden izin almadan çocuklardan (çocuk 18 yaşın altındaki bir kişi olarak tanımlanır) kişi tanımlayıcı bilgi toplama niyetini taşımamaktadır. Çocuklar kendileriyle ilgili kişi tanımlayıcı bilgileri ebeveynlerinin veya kanuni vasilerinin açık izni olmaksızın Novo Nordisk’e VERMEMELİDİR. 

 

Uygun durumlarda, çocukları kendilerine ait kişisel verileri vermemeleri konusunda bilgilendireceğiz. Çocuğunuz kişisel verilerini sunmuş ise ve bu bilgilerin silinmesini istiyorsanız, lütfen nnbilgi@novonordisk.com e-posta adresi üzerinden bizimle bağlantı kurun.

Kişisel veriler bu internet sitesinde yalnızca gerekli olduğu ölçüde toplanmaktadır. Toplanan veriler hangi nedenle olursa olsun üçüncü şahıslara hiçbir şekilde satılmamaktadır.

Topladığımız her türlü kişisel veri dünya genelinde Novo Nordisk’in küresel teşkilatı dâhilinde transfer edilebilir. Verilerinizin Novo Nordisk’in hangi biriminde bulunduğuna bakılmaksızın verileriniz için yeterli koruma seviyesi sağlayan dâhili politikalar uyguluyoruz.

Ziyaretçilerimiz hakkındaki kişi tanımlayıcı bilgileri hiçbir zaman bir üçüncü şahsa aktarmayacağız veya satmayacağız. 

 

Genellikle bilgileri yalnızca anlaşmalı olduğumuz hizmet sağlayıcılarımız ve danışmanlarımızla paylaşırız. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklere uymak, Novo Nordisk’in, onun çalışanlarının ve diğer kişilerin haklarını, mülkiyetlerini ve güvenliklerini korumak amacıyla veya faaliyetimizin veya varlıklarımızın herhangi bir kısmını satacağımız veya tasfiye edeceğimiz durumlarda kişisel veriler paylaşılabilir. Böyle bir paylaşım veri gizliliği mevzuatına uygun olarak yapılacaktır. 

Veri koruma kurallarına istinaden aşağıda sayılan haklara sahipsiniz. Bu hakları kullanmak için, lütfen nnbilgi@novonordisk.com e-posta adresi üzerinden bizimle bağlantı kurun. 

 • Elimizde size ait hangi kişisel veriler olduğu hakkında genel bilgi alabilirsiniz;
 • Kişisel verilerinizin yapılandırılmış, yaygın şekilde kullanılan ve bilgisayarca okunur formatlı
 • kopyalarını alabilirsiniz;
 • Kişisel verilerinizin güncellenmesini veya düzeltilmesini sağlayabilirsiniz;
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini sağlayabilirsiniz;
 • Kişisel verilerinizi kullanmamızı durdurabilir veya sınırlandırabilirsiniz;
 • Kişisel verilerinizi işlememiz için bize açık rıza vermişseniz, bu rızanızı her zaman geri
 • alabilirsiniz. Rızanızı geri almış olmanız, geri almanızdan önce gerçekleştirilen veri işleme
 • faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu etkilemez;
 • Kişisel verilerinizi işleyişimiz konusunda bir Veri Koruma Otoritesine şikayette bulunabilirsiniz.
 • İlgili hukuk kapsamında, veri işleme faaliyetinin özel durumlarına göre bu haklarda
 • sınırlamalar olabilir. Yukarıda verilen e-posta adresini kullanarak, bu haklara ilişkin sorularınız
 • ve talepleriniz hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Çerez kullanımımız hakkında daha fazla bilgiye Çerez Politikamız'dan ulaşabilirsiniz.

Novo Nordisk’in internet sitesinde gösterilen içerik yalnızca bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. Sitede size yönelik hiçbir

tavsiye veya öneri yer almamaktadır ve sitedeki içerik alacağınız herhangi bir kararda veya yapacağınız herhangi bir

işlemde esas alınmamalıdır. İçeriğin herhangi bir bölümünün uygulanabilirliği hakkında ilgili alandaki uzman

danışmanlara başvurmanız önerilir. Özelikle, internet sitesinde yer verilen hiçbir unsur Novo Nordisk’in menkul

kıymetlerine yatırım yapmaya veya bu menkul kıymetlerin ticaretini yapmaya yönelik bir çağrı veya teklif oluşturmaz.

Ayrıca, sitede hastalıklar ve bu hastalıkların tedavileri hakkında seçilmiş bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler tıbbi tavsiye olarak

sağlanmamaktadır ve sağlık meslek mensubu tavsiyesi yerine geçmezler. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya böyle

bir sorununuz olduğundan şüpheleniyorsanız hekiminize veya yetkili sağlık hizmeti sunucusuna danışmalısınız.

 

Bu sitedeki bilgiler “olduğu gibi” esasında verilmiştir ve Novo Nordisk ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk veya

ihlal oluşturmama konularında verilen zımni teminatlar dâhil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, açık veya zımni

hiçbir beyan veya teminat vermemektedir. Novo Nordisk tamlık, doğruluk, güncellik, temin edilebilirlik, işlevsellik ve ilgili

kanunlara uygunluk konularında hiçbir beyan veya teminat vermemektedir. Bu internet sitesini kullanmak suretiyle,

bilgilerin eksik veya yanlış olma riskini veya gereksinimlerinizi veya taleplerinizi karşılamama riskini kabul etmiş olursunuz.

 

Novo Nordisk ya da içerik sağlayıcılarımız sizin siteye erişmenizden veya siteye erişim sağlayamamanızdan kaynaklanan

veya sitede yer alan herhangi bir bilgiyi esas almanızdan kaynaklanan hiçbir zarar veya kayıptan sorumlu değildir. Novo

Nordisk doğrudan, dolaylı, arızi, netice kabilinden doğan, cezai tazminat gerektiren ve ekonomik veya diğer mahiyetteki

zararlar, fırsat kayıpları, kar mahrumiyeti veya diğer herhangi bir zarar veya kayıp ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul

etmemektedir. Bu sorumluluk sınırlaması bilgisayar ekipmanınızı etkileyebilecek hasarları veya herhangi bir virüsü de

kapsar.

 

Bu internet sitesinde Novo Nordisk’e ait olmayan ya da Novo Nordisk’in kontrolünde olmayan başka sitelere yönlendiren

bağlantılar yer alabilmektedir; bu sitelerin gizlilik politikaları konusunda sorumluluk taşımadığınızı veya bu politikalar

üzerinde yetkili olmadığımızı bilmenizi isteriz. Bu gizlilik koşulları yalnızca bu sitede toplanan bilgiler için geçerlidir. Ziyaret

ettiğiniz, kişi tanımlayıcı bilgilerin toplandığı her siteye ait gizlilik koşullarını okumanızı önemle tavsiye ederiz.

 

Novo Nordisk, kendisine ait internet sitelerine yönlendirme yapan bağlantıların bulunduğu internet sitelerini

desteklememektedir. Bu sitelerde yer alan içeriklerden sorumlu değildir veya kullanıcıların söz konusu sitelere vermeyi

tercih edebilecekleri bilgileri kontrol etmemektedir.

 

Novo Nordisk tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir anda bu sitedeki herhangi bir içeriği değiştirme,

düzeltme, o içeriğin yerine yenisini koyma veya içeriği silme hakkını saklı tutar veya siteye erişimi kısıtlayabilir veya sitenin

yayınını durdurabilir.

 

Bu internet sitesinin içeriği Novo Nordisk’in malıdır ve telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır. Sitede gösterilen markalar,

hizmet markaları, ticaret unvanları logolar ve ürünler dünya genelinde korunmaktadır ve bunların hiçbiri öncesinde Novo

Nordisk’in yazılı onayı alınmadıkça kullanılamaz. İnternet sitesinin içeriğini indirebilirsiniz fakat bunu yalnızca ticari

olmayan amaçlarla kendi kişisel kullanımınız için yapabilirsiniz. Sitenin içeriğinde değişiklik yapılması veya içeriğin

çoğaltılması yasaktır. İçerik başka türlü kopyalanamaz veya başka herhangi bir yolla kullanılamaz.

 

Novo Nordisk’e bu siteden veya başka yerlerden, elektronik olarak veya diğer herhangi bir şekilde gönderebileceğiniz

herhangi bir soru, yorum, öneri veya her türlü fikir, buluş, kavram, teknik veya know-how dâhil olmak üzere diğer herhangi

bir mesaj gizli değildir ve Novo Nordisk’in malı olacaktır; Novo Nordisk bunları hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan dilediği

şekilde ve mal veya hizmet geliştirmek, üretmek ve/veya pazarlamak dâhil olmak üzere herhangi bir amaçla kullanabilir.

 

Ziyaretçilerce bu internet sitesine ve sitedeki içeriklere erişilmesi ve bunların kullanılması Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına

tabidir ve bu kanunlara uygun olarak yorumlanır.

Bu gizlilik koşulları, çerezler ve yasal uyarılar hakkında herhangi bir sorunuz varsa, sizinle ilgili elimizde bulunan herhangi bir kişisel veri hakkında bilgi almak istiyorsanız veya Novo Nordisk’in kişisel verilerinizi kullanması konusunda endişeleriniz varsa bizimle, nnbilgi@novonordisk.com eposta adresi üzerinden bizimle bağlantı kurabilirsiniz.