This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

1. saglikpro.novonordisk.com.tr Üyelik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.), saglikpro.novonordisk.com.tr'ye (“Bundan sonra kısaca “Site” olarak anılacaktır.) üye olacak (Bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır.) kişiler ile Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat. 7 34335 Etiler-Istanbul adresinde bulunan Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca “NovoNordisk“ olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

 

2. Site’ye üye olmak isteyen kişilerin, işbu Sözleşme’yi onaylayarak, talep edilen bilgileri güncel ve doğru olarak doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kişilerin 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekecektir. Site’nin üyelik ile erişilen içerikleri yalnızca hekimlerin erişimine ve kullanımına açıktır. Üyelik hekimlere özgüdür, bu amaçla üyeliğin tamamlanması ve aktivasyonu üyelerin hekim oldukları bilgisinin teyit edilmesi ile mümkün olacaktır. Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek, bu üyelik koşullarını kabul etmek için gereken hukuki ehliyete sahip ve sağlık mesleği mensubu olduğunuzu kabul ve beyan etmektesiniz. Üyenin hekim olduğunun teyit edilememesi, üyelik işlemlerinin durmasına sebep olacaktır. Bu durumda Novo Nordisk’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 

 

3. Üye, Site’nin tamamının ya da bir kısmının NovoNordisk adına üçüncü taraflarca sağlanabileceğini ve kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili durumlar hariç olmak üzere, herhangi bir üçüncü taraf sağlayıcının işbu Sözleşme’nin ilgili hükümlerinin tamamının açık yararlanıcısı olabileceğini kabul eder. 

 

4. Site, Üye tarafından ücretsiz kullanılan, herhangi bir kar amacı gütmeyen ve yegâne amacı toplum sağlığının korunması olan bir platformdur. Üyelik, yalnızca işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen amaçlar ve hükümler çerçevesinde bedelsiz olarak şahsi kullanımınız içindir

 

5. Site kullanıcılarına hemofili hakkında temel bilgilerin yanı sıra hemofili ve nadir kanama bozukluklarında tanı, tedavi ve takip ile ilgili alanlarda araştırmalar, bilgi, makaleler vb. bilimsel ve tarafsız paylaşımlar sağlayan ve toplum sağlığını korumayı amaçlayan bir sitesidir. NovoNordisk, Site’de yer alan hiçbir içeriğin doğru ve herkes açısından geçerli olduğunu taahhüt etmemektedir.

 

6. Site’de yer alan tüm içerik; toplum sağlığını korumak amacını taşımaktadır, kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve hiçbir koşulda tanı, teşhis ve tedavi önerisi olarak kabul edilemez. Site’de yer alan herhangi bir içerik, acil durumlarda hasta ve hasta yakınlarına herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir. Site’de yer alan tüm içerik, NovoNordisk tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya tamamen kaldırılabilir. 

 

7. Üye tarafından talep edilmesi halinde, Site tarafından, Üye ile e-posta yoluyla toplum sağlığını korumaya yönelik bilimsel bilgi, makale ve sair paylaşımlar ve bilgilendirmeler yapılabilir, hekimin talebi halinde hekimle iletişime geçilebilir. Bu paylaşımlar, hiçbir koşulda Üye tarafından talep gelmedikçe yapılamaz, teşhis veya tedaviye yönelik bilgiler içermez, maddi getiri veya ticari kazanç amacı gütmez ve herhangi bir ürün ve/veya hizmetin sipariş edilmesi, kullanılması, reçetelenmesi, tanıtılması ya da tavsiye edilmesi amaçlarını içermez ve bu yönde yorumlanamaz.

 

8. Site’de yer alan veya NovoNordisk tarafından Üye ile paylaşılan bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurulması gerekir. 

 

9. Site’de üçüncü kişilere ait başka internet sitelerine link verilebilir. NovoNordisk link verilen internet sitelerinde yer alan içerikten sorumlu değildir ve bunların doğruluğunu, kalitesini yahut güncelliğini kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üye, bu sitelere olası risklerini kendileri üstlenmek suretiyle erişecekti

10. Site’ye üye olmak için ad, soyad ve e-posta adresi bilgilerinin ilgili üyelik formunda doğru bir şekilde belirtilmesi gerekir. Üye olurken belirlediğiniz şifre ve Üyelik Hesabınız gerekli ve size özeldir. Şifrenizi unutarak hesabınıza erişememenizden ve kullanıcı hesabınızın başkasının eline geçmesinden doğan sorumluluk tamamıyla size aittir ve bu hallerde de Üyelik Hesabınız sona erdirilebilir.

 

11. Üye; başkası adına üye olamaz, başkasına ait herhangi bir veriyi önceden yazılı izin almaksızın Site ile paylaşamaz, hukuka aykırı hiçbir veriyi Site ile paylaşamaz. Üyelik Hesabının oluşturulması sırasında verebileceğiniz bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda bizi derhal bilgilendirmeniz gerekmektedir. Kayıt bilgilerinizi güncel tutmak sizin sorumluluğunuzdadır.

 

12. Üye, Site aracılığı ile ilettiği taleplerinde hiçbir şekilde kendisine ya da bir yakınına ilişkin hastalık, hekim bilgisi ve tedavi süreçleri de dâhil olmak üzere sağlık verisi dahil özel nitelikli kişisel veri paylaşmayacaktır. 

 

13. Üye, kullanıcı adı belirlemesi halinde argo, hakaret içeren, ırkçı, ayrımcı, saldırgan, pornografik, tacizkar, şiddet içerikli, herhangi bir ürün veya hizmete ilişkin reklam ve tanıtım içerikli ve hukuka aykırı ifadeler kullanmayacaktır.

14. Üye, Üyelik Sözleşmesi’ne ve Site’yi ziyaret ederken, Site’nin mevcut ve/veya daha sonra geçerlilik kazanacak diğer tüm kullanım koşullarına ve uygulanabilir geçeli yasal mevzuata uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, aksi davranışları sebebiyle meydana gelecek tüm zararlardan münhasıran sorumludur

 

15. Üye’nin; Sözleşme’ye, Site’nin mevcut ve/veya daha sonra geçerlilik kazanacak diğer tüm kullanım koşullarına ve uygulanabilir geçerli yasal mevzuata aykırı davranması, Site’yi ziyaret ederken ve/veya üye olurken gerçek dışı ve/veya hatalı bilgiler vermesi, haksız yere Site’yi kötüleyecek beyanlarda bulunması, Site’yi gerçek dışı beyanlarla ve/veya olmayan özelliklerle herhangi bir mecrada paylaşması halinde veya Site’nin serbest tasarrufuna bağlı olarak gerekli gördüğü diğer hallerde, Site’nin tüm hakları saklı kalarak, Üye’nin Site’yi kullanması geçici veya kalıcı olarak engellenebilir veya üyeliği gerekçe göstermeksizin derhal sona erdirebilir. 

 

16. Üye, iletişim bölümünde yer alan e-posta adresine e-posta göndermek ve açıkça belirtmek koşuluyla üyeliğini sona erdirebilir. 

 

17. Üyelik herhangi bir nedenle son bulsa dahi Üye’nin üyelik hesabıyla ilişkili tüm faaliyet ve içeriklere ilişkin sorumluluk münhasıran Üye’nin sorumluluğundadır. 

18. Site, münhasıran Novo Nordisk mülkiyetindedir. Site’de ye alan bilgiler, yazılar, resimler, logolar, videolar, markalar, slogan ve diğer işaretler, Site’nin tasarımı, işleyişi ve sunumu, Site’de kullanılan programlar, kodlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın sınaî ve fikri mülkiyet haklarına konu olabilecek sair tüm nevi (“Fikri Mülkiyet İçerikleri”) NovoNordisk’in ve/veya NovoNordisk’in izin veya lisans aldığı üçüncü tarafların mülkiyetindedir. 

 

19. Fikri Mülkiyet İçerikleri’nin değiştirilmesi, kısmen veya tamamen çoğaltılması, sunulması, saklanması, herhangi bir mecrada izinsiz paylaşılması veya yayınlanması ve herhangi bir şekilde ticari amaçlarla kullanılması (“Aykırı Faaliyetler”) yasaktır. Üye/Kullanıcı, hiçbir koşulda Aykırı Faaliyetler’de bulunmayacağını aksi halde NovoNordisk’in uğradığı/uğrayacağı zararları ilk talep üzerine derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20. İşbu Sözleşme’nin geçerliliği ve yorumlanması Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabiidir. İşbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıklar İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından münhasıran çözümlenecektir. 

 

21. Tarafların bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

 

22. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

23. Site, üyelik hesaplarının güvenliği için özenle hareket eder. Üyelik hesabında kayıtlı bilgilerin sorumluluğu Üye’ye aittir. Üye, üyelik hesabına ilişkin bilgileri 3. kişilere hiçbir koşulda ifşa etmemelidir.

 

24. Site, virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami özeni göstermektedir. Üye’nin teknik aksaklıklar veya diğer sebeplerle bilgisayarına/tabletine/telefonuna virüs bulaşması veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan Site’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 

25. Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Üye’nin Site’ye bildirdiği e-posta adresi ile Site’nin işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu e-posta adreslerine yapılacaktır. Bildirim yapılacak adreslerde meydana gelen değişiklikler diğer tarafa bildirilmediği sürece mevcut ve bilinen adreslere yapılacak bildirimler geçerli bir bildirimin tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.