This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Makalede vücut kütle indeksinin yüksek olmasının; tip 2 diyabet, osteoartrit, kardiyovasküler hastalıklar ve uyku apnesi ile ilişkili olduğunun bilindiği, ancak istemli kilo kaybının bu ve diğer sonuçlar üzerindeki etki boyutunun tam olarak belirlenmemiş olduğu vurgulanıyor.

 

Obeziteli kişilerde istemli kilo kaybının belirlenen on sonuç üzerindeki etkilerinin, İngiltere Klinik Uygulamalar Araştırma Veri Bağlantısı GOLD veri tabanı kullanılarak araştırıldığı çalışmaya, 18 yaşından büyük olan ve vücut kütle indeksi 25-50 kg/m2 arasında bulunan bireyler dahil edilmiştir. Hastalar kilosu stabil kalanlar (±%5), kilo kaybedenler (-%10-25 kilo kaybı ve kilo kaybetmek üzere bir girişim geçirme veya diyet önerisi alma) olarak sınıflandırılmıştır. Stabil kilo grubuna 523.138 hasta alınırken, 76.110 hasta kilo kaybı grubuna dahil edilmiştir. Kilo kaybı grubunda, medyan %13 kilo kaybı sağlanmıştır.

 

Çalışma bulgularında; kilo kaybından önce vücut kütle indeksinin 40 kg/m2 olduğu kabul edildiğinde, medyan %13 oranındaki kilo kaybıyla tip 2 diyabet riskinde %41, uyku apnesi riskinde %40, hipertansiyon riskinde %22, dislipidemi riskinde %19 ve astım riskinde %18 oranında azalma sağlandığı açıklanmıştır. Ayrıca, kilo kaybı olan kişilerde kronik böbrek hastalığı riskinin de kilosu stabil kalanlara kıyasla azaldığı görülmüştür.

 

Gerçek yaşam verilerini içeren bu çalışma, kilo kaybının obezitenin belirli sonuçlarını ne düzeyde etkilediğinin anlaşılmasını sağlamıştır; kilo kaybının en büyük yararlarının, bilinen kardiyovasküler risk faktörleri olan tip 2 diyabet, hipertansiyon ve dislipidemi alanlarında sağlandığı gösterilmiştir.

 

1. Haase CL, et al. Weight loss and risk reduction of obesity-related outcomes in 0.5 million people: evidence from a UK primary care database. International Journal of Obesity 2021;45:1249-58.