This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Makalede çocuk ve ergenlerde fazla kilo ve obezitenin, dünya çapında önemli ölçüde artan sıklığıyla, 21. yüzyılın en ciddi sağlık sorunlarından biri haline geldiği belirtiliyor.

 

Çin Sağlık ve Beslenme Araştırmasından 2004 ile 2015 yılları arasında elde edilen verilerle gerçekleştirilen çapraz çalışmada; çocuklar, ergenler ve annelerinin beslenme konusundaki bilgilerinin sorgulandığı; çocuk ve ergenlerde fazla kilo ve obezitenin değerlendirilmesi amacıyla, vücut kütle indeksi ve bel çevresinin kullanıldığı dile getiriliyor.

 

Toplam 2.338 çocuk ve ergenin dahil edildiği çalışmada, beslenme konusundaki bilgi düzeyi yüksek olanlara kıyasla düşük olan çocuk ve ergenlerin vücut kütle indeksi ile tanımlanan aşırı kilolu veya obeziteli olma risklerinin anlamlı derecede yüksek olduğu saptandığı (OR 1,66; %95 GA 1,21–2,28; p=0,002), ayrıca bel çevresi ile tanımlanan obeziteli olma hali için de aynı durumun söz konusu olduğu (OR 1,52; %95 GA 1,12–2,06; p=0,007) belirtiliyor. Beslenme konusundaki bilgi düzeyi yüksek olan annelere kıyasla, bilgi düzeyi düşük olan annelerde de vücut kütle indeksi ile tanımlanan fazla kilo ve obezite risklerinin anlamlı derecede yüksek olduğu belirtiliyor (OR 1,48; %95 GA 1,08–2,02; p=0,014). Aynı durumun, bel çevresi ile tanımlanan obezite için de geçerli olduğu açıklanıyor (OR 1,59; %95 GA 1,18–2,16; p=0,003).

 

Çalışma sonucunda, çocuklar, ergenler ve annelerin beslenme konusundaki bilgi düzeyinin, çocukluk ve ergenlik çağındaki fazla kilo ve obezite ile ilişkili olduğunun saptandığı dile getiriliyor. Çocuk ve ergenlerin beslenme konusunda bilgi düzeyinin artmasıyla, vücut kütle indeksi ile tanımlanan fazla kilo ve obezitenin azaldığı; annelerin bilgi düzeyinin yükselmesiyle de bel çevresiyle tanımlanan obezitenin azaldığı vurgulanıyor.  

 

Makalede, beslenme konusunda bilgi düzeyi yüksek olan çocuk ve ergenlerin, öz disiplinlerinin daha yüksek olabileceği ve bunun da beslenme ve fiziksel aktiviteleri üzerinde güçlü bir etki yaratarak aşırı kiloluluk ve obeziteyi engelleyebileceği belirtiliyor. Annelerin beslenme konusundaki bilgilerinin de, çocuklarının sağlıklı beslenmesini ve egzersiz yapmalarını sağlayarak kilo kontrolü üzerinde etki gösterebileceği belirtiliyor.

 

Makalede, beslenme konusundaki bilgi, davranış ve uygulamaların birbiriyle ilişkili olduğu vurgulanıyor. Kişilerin beslenme konusundaki bilgilerinin ve beslenme uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik uygun stratejiler geliştirilmesi gerektiği dile getiriliyor.

 

1. Xu Z, et al. Association between dietary knowledge and overweight and obesity in Chinese children and adolescents: Evidence from the China Health and Nutrition Survey in 2004–2015. PLoS ONE 2022;17(12):e0278945