This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Akıllı insülin kalemi

NovoPen® 6, insülin enjeksiyonu için tasarlanmış akıllı insülin kalemidir. 2019’dan beri piyasadadır ve 1 ile 60IU aralıklarla dozlama yapabilir.1

 

 

 

 

NovoPen® 6, kişisel akıllı enjeksiyon günlüğü özelliğine sahiptir. Son 800 dozu kaydedebilir, yakın alan iletişimi (NFC) teknolojisi ile insülin dozlama verilerini kablosuz olarak aktarabilir ve son enjeksiyondan bu yana geçen süre ve miktarı gösterebilir.1

NovoPen® 6, kalem şeklinde, dayanıklı bir enjektördür. Kullanımı kolay ve güvenlidir, diyabetli kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmek için tasarlanmıştır.1-3

Hayatı kolaylaştıran, başarılı tedavi yönetimi

İnsülinle tedavi edilen birçok diyabet hastası, hastalıklarının yönetimi için günde ortalama 1-2 saat zaman harcar. Ölçüm ve insülin doz bilgilerinin kaydedilmesinin hastalarda bir yük oluşturduğu bilinmektedir.3

 

NovoPen® 6, her enjeksiyon sırasında insülin dozlama
bilgilerini otomatik olarak kaydeden yeni bir akıllı insülin kalemidir.1
Bu bilgiler, uyumlu bir uygulamayla eşleştiğinde otomatik olarak insülin dozlama bilgilerinin ve glisemik değerlerin birlikte görüntülenmesini sağlar. Bu bilgiler, sağlık çalışanları ile paylaşılarak, daha bilinçli görüşmeler yapılmasını ve hastanın enjeksiyon verilerine dayanan, kişiselleştirilmiş insülin yönetimi imkanını sağlar.1,4

NovoPen® 6, diyabetli hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek için tasarlanmıştır. Hastaların insülin dozlama bilgilerini kaydetmelerini ve görüntülemelerini kolaylaştırarak, hastalıklarını daha iyi yönetmelerine ve yaşam kalitelerini arttırmalarına yardımcı olur.1-3

Pediyatrik hastalarda glisemik kontrole etkisi

Adolfsson ve arkadaşlarının 2022 yılında yayınladığı5, Tip 1 diyabetli pediyatrik bir popülasyonda yaptığı gerçek yaşam verisi çalışmasında, NovoPen® 6’nın sürekli glukoz takibi altında olan hastalarda glisemik kontrol üzerindeki etkisini araştırmıştır.

Araştırmanın sonuçlarına göre, çalışmanın 9-12 ve 12-24. ayları arasında toplam günlük hipoglisemi vakaları, toplam gece hipoglisemi vakaları ve TBR L2 oranlarında anlamlı azalmalar elde edilmiş ve NovoPen® 6’nın T1D’li pediyatrik hastalarda glisemik kontrol üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğini göstermiştir.5

Bazal-bolus insülin rejimi kullanan hastalarda etkisi

Adolfsson ve arkadaşlarının 2020’de gerçekleştirdiği bir çalışmada2 bazal-bolus insülin rejimi kullanan ve sürekli glukoz takibi yapılan Tip 1 diyabetli hastalarda NovoPen® 6’nın etkisini değerlendirmiştir.

Bu çalışmada, ortalama TIR'da günde 1.9 saat ya da günün %8.5'inde anlamlı mutlak artış, başlangıçtan takip dönemine kadar günlük ortalama MBD enjeksiyon sayısında %43'lük anlamlı bir azalma raporlanmıştır. Buna göre, NovoPen® 6 gibi bağlantı özelliği olan kalemler, optimum insülin tedavisi için karşılanmamış bir ihtiyaca hitap ederek, glisemik kontrolü iyileştirme, glukoz değişkenliğini azaltma ve T1D hastalarında tedavi uyumunu artırma potansiyeli sunar.2

Jendle ve arkadaşları, 2021 çalışmasında İsveç'te bazal-bolus insülin rejimi kullanan ve sürekli glukoz takibi yapılan Tip 1 diyabetli hastalarda NovoPen® 6'nın etkisine bakmıştır.6

Bu çalışmada, standart tedaviye kıyasla NovoPen® 6 ile tedavi, diyabete ilişkin herhangi bir komplikasyonun ortaya çıkış süresinde gecikme (+2.9 yıl) ile ilişkilendirilmiştir.6

Bazal insülin dozlarını kaçıran T1D hastalarında etkisi

Ekberg ve arkadaşları 2022 yılında, İsveç'te 12 farklı diyabet kliniğinde yürütülen bir çalışmanın alt analizini yaparak, bazal insülin dozlarını kaçıran T1D hastalarını değerlendirmiştir.Veriler, ortalama bir hastanın en az bir bazal insülin dozunu atlamasının tahmini olasılığını %22 olarak tespit etmiştir.

Atlanan bazal insülin dozları, daha yüksek ortalama glisemik seviye, daha yüksek glisemik belirteçler ve daha düşük aralık (70-180 mg/dl) ile anlamlı şekilde ilişkili bulunmuştur.2

Kaçırılan bolus insülin dozları için düzeltme yapıldığında da benzer sonuçlar gözlenmiştir.

Yaş ve cinsiyetin herhangi bir glisemik parametre üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olmamıştır.

Klinik çalışma sonuçlarından elde edilen çıkarım

Sonuçlara dayanarak yapılan projeksiyonlar, NovoPen® 6 grubunda ortalama maliyetin, bir hastanın hayatı boyunca 11.309 Euro daha düşük olacağını, doğrudan ve dolaylı maliyetlerin toplamı açısından da 45.318 Euro'luk bir tasarruf sağlayabileceğini göstermiştir.7

Doz hafızası ekranında gösterilen bilgiler.

 

 

Aşağıda üç örnek verilmektedir.

 

 

NovoPen® 6’nın hafıza göstergesi, son yapılan dozun üzerinden geçen zamanı gösterir.1

 

 

NovoPen® 6, global çapta Diasend, Freestyle Libre,mySugr, Glooko ve Dexcom uygulamaları ile kullanılabilir.

 

Türkiye’de ise Albert Health firmasının klinik sonuçlara dayalı, yapay zekâ tabanlı bir kronik hastalık yönetimi platformu olan Albert uygulamasıyla iş birliği yapılmıştır. Albert uygulamasının içinde geliştirilen Akıllı Diyabet Programı, NovoPen® 6 kullanan hastaların tedavi dozlarını ve zamanlarını takip edebilmeleri, kan şekeri ölçümlerini kaydedebilmeleri ve bu bilgileri hekimleri ile paylaşabilmeleri için geliştirilmiş dijital diyabet takip günlüğüdür.

*Uyumlu aplikasyona aktarım özelliği çok yakında aktif olacaktır.

 

 

 

 
 
 

Hasta Destek Programı (Innovex)

NovoPen® 6 Akıllı İnsülin Kalemi, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı Hasta Destek Programı (lnnovex) aracılığıyla hastalara ücretsiz olarak sağlanacaktır.

 

  • Hastaya, Ryzodeg® Penfill® reçete edilir.
  • Hasta, Ryzodeg® Penfill®’ini reçete karşılığı eczaneden alır.
  • Hasta, NovoPen® 6 insülin kalemini 2 şekilde temin edebilir;

 

a. Innovex Eğitim Hemşiresi aracılığıyla: Hasta, doktor tarafından verilen kartvizitteki 0850 800 9800 nolu çağrı merkezi* Innovex’e ulaşır. NovoPen® 6, Innovex Hasta Destek Programı Eğitim Hemşiresi tarafından hastaya, YÜZ YÜZE veya KARGO ile temin edilir.


b. Hastanedeki Diyabet Hemşiresi aracılığıyla: Hasta, hastanedeki DİYABET HEMŞİRESİNDEN kalemini alır.**

 

* Bu çağrı merkezinde Innovex Eğitim Hemşireleri aracılığıyla hem NovoPen® 6 kalem teslimi hem de isteğe bağlı olarak NovoPen® 6 ve Ryzodeg® eğitimi verilir.
** Talep eden ve onay veren kliniklerin Diyabet Hemşirelerine, Innovex Eğitim Hemşireleri tarafından düzenli olarak kalem temin edilebilecektir.

 

NovoPen® 6, yeniden kullanılabilir olduğundan, NovoPen® 6'ya geçiş sayesinde daha az tek kullanımlık atılabilir kalem gerekecek ve bu da her tedavi edilen kişi için plastik ve karbon ayak izimizi azaltacaktır.

 

NOT: Çalışmada Ryzodeg® kullanan hastaların FlexTouch® ya da NovoPen® 6 ile bir yıllık tedavisinin karbon veya plastik ayak izi hesaplanmıştır. Hesaplama cihazlardan, iğnelerden ve paketlemelerden kaynaklanan karbon ve plastik etkisini kapsamaktadır. Bir hastanın kullandığı insülin miktarı günlük 40U olarak tahmin edilmiştir. NovoPen® 6 kullanım ömrü 5 yıl olarak hesaplanmıştır. Çalışma EU bölgesi referans alınarak yapılmıştır.

1.

NovoPen® 6 Kullanım Talimatı

2.

Adolfsson P, Hartvig NG, Kaas A, et al. Increased Time in Range and Fewer Missed Bolus Injections After Introduction of a Smart Connected Insulin Pen Diabetes Technology & Therapeutics. 2020;22(10):710-718.

3.

Ekberg NR, Hartvig NV, Kaas A, et al. Smart Pen Exposes Missed Basal Insulin Injections and Reveals the Impact on Glycemic Control in Adults With Type 1 Diabetes. Journal of  Diabetes Science and Technology. 2022:1-8

4.

Novo Nordisk. NP6/Echo Plus Design Specification/Verification Report. Data on File

5.

Adolfsson P, Björnsson V, Hartvig NV. Improved Glycemic Control Observed in Children with Type 1 Diabetes Following the Introduction of Smart Insulin Pens: A Real-World Study  Diabetes Ther. 2022;13:43-56. 

6.

Jendle J, Ericsson A, Gundgaard J, Moller JB. Smart Insulin Pens are Associated with Improved Clinical Outcomes at Lower Cost Versus Standard-of-Care Treatment of Type 1 Diabetes in Sweden: A Cost-Effectiveness Analysis. Diabetes Ther. 2021;12:373-388.

7.

Novo Nordisk, Corporate Environmental Strategy. Versiyon 3.1, September 2021 (Rev. 2023). Erişim: https://novonordisk.com/sustainable-business/esg-portal/environmental.html. Erişim Tarihi: 17.08.2023