This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Karbon ayak izinde %31 azalma.1
 
Akıllı insülin kalemi NovoPen® 6’ya geçen her 1000 hasta ile her yıl %31, yani 3,5 ton daha az CO2 salınacaktır.*
 
 

 

 
Yıllık 3,5 ton CO2 salınımını nötrlemek için 160 ağaca ihtiyaç vardır.**

Akıllı insülin kalemi NovoPen® 6’ya geçen her 1000 hasta ile, her yıl 160 ağaçlık oksijen kazanılır.
 
*Günde 40U Ryzodeg® kullanan hastaların hastaların yıllık kalem, iğne ve ambalaj tüketimleri hesaplandığında plastik ayak izinin 2/3 oranında azaldığı belirlenmiştir.

NOT: Çalışmada Ryzodeg® kullanan hastaların FlexTouch® ya da NovoPen® 6 veya Novopen® Echo® Plus ile bir yıllık tedavisinin karbon veya plastik ayak izi hesaplanmıştır. Hesaplama cihazlardan, iğnelerden ve paketlemelerden kaynaklanan karbon ve plastik etkisini kapsamaktadır. Bir hastanın kullandığı insülin miktarı günlük 40U olarak tahmin edilmiştir. NovoPen® 6 veya NovoPen Echo® Plus’un kullanım ömrü 5 yıl olarak hesaplanmıştır. Çalışma EU bölgesi referans alınarak yapılmıştır.

**Bir ağaç, yıllık ortalama 22 kg CO2 emerek fotosentez yapmaktadır.2
 
 

Plastik tüketiminde %64 azalma.1

 

Akıllı insülin kalemi NovoPen® 6’ya geçen her 1000 hasta ile her yıl %64, yani 0,8 ton daha az plastik tüketilecektir.*

 

 

*Günde 40U Ryzodeg® kullanan hastaların hastaların yıllık kalem, iğne ve ambalaj tüketimleri hesaplandığında plastik ayak izinin 2/3 oranında azaldığı belirlenmiştir.

NOT: Çalışmada Ryzodeg® kullanan hastaların FlexTouch® ya da NovoPen® 6 veya Novopen® Echo® Plus ile bir yıllık tedavisinin karbon veya plastik ayak izi hesaplanmıştır. Hesaplama cihazlardan, iğnelerden ve paketlemelerden kaynaklanan karbon ve plastik etkisini kapsamaktadır. Bir hastanın kullandığı insülin miktarı günlük 40U olarak tahmin edilmiştir. NovoPen® 6 veya NovoPen Echo® Plus’un kullanım ömrü 5 yıl olarak hesaplanmıştır. Çalışma EU bölgesi referans alınarak yapılmıştır.

 

 

 


Türkiye'deki diyabetli sayısı düşünüldüğünde NovoPen® 6 dayanıklı insülin kalemlerine geçmek, çevresel anlamda küçük bir adım gibi görünebilir, ancak Novo Nordisk'in "Sıfır Çevresel Etki" yaklaşımı çığ gibi büyüyerek, zaman içinde çok daha büyük sonuçlar doğuracaktır.