This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.
More

NovoPen® 6, tekrar doldurulabilir ve dayanıklı bir insülin kalemidir. Dijital göstergesinde, son enjekte edilen ünite sayısını ve son enjeksiyondan itibaren geçen süreyi saat-dakika-saniye olarak gösterir.