This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Diyabet tedavisinin amacı, glisemik kontrol sağlayarak komplikasyon gelişimini önlemektir. Ancak hedefe ulaştıktan sonra, hastanın hedef glisemik aralıkta kaldığı ve hedef aralığın dışında geçirdiği süre, komplikasyon gelişimi açısından önemli. 

 

Bu toplantıda hedefte geçirilen zaman ve glisemik dalgalanmaların diyabet tedavisinde önemini tartışacak, buna yönelik stratejileri konuştuk.