This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Bazal insüline başlarken öncelikler, hedefler, stratejiler.

Günümüzde tip 2 diyabet tedavisinde her zamankinden çok seçeneğimiz var. Ancak hastalığın progresif doğası gereği, birçok hastada insülin kullanmak gerekiyor. Hatta bazen yeni tanı tip 2 diyabetiklerde bile insulin başlamak zorunlu olabiliyor.
 

İnsüline başlarken tedaviden beklentilerimiz; daha iyi glisemik kontrol, hastanın tedaviye uyumu ve güvenlilik parametreleri oluyor.