This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Doç. Dr. Uğur Ünlütürk

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2002’de mezun olmasının ardından aynı üniversitede iç hastalıkları uzmanlığını tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde endokrinoloji yan dal eğitimini 2012’de tamamlamıştır. Harvard Üniversitesinde Genetik ve Kompleks Hastalıklar bölümünde doktora sonrası araştırma görevlisi olarak 1 yıl çalışmıştır. 2017’de doçent olmuştur. Başlıca çalışma alanı diyabet ve tiroid hastalıklarıdır. Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Endocrine Society üyesidir. Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesin endokrinoloji bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Doç. Dr. Uğur Ünlütürk

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2002’de mezun olmasının ardından aynı üniversitede iç hastalıkları uzmanlığını tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde endokrinoloji yan dal eğitimini 2012’de tamamlamıştır. Harvard Üniversitesinde Genetik ve Kompleks Hastalıklar bölümünde doktora sonrası araştırma görevlisi olarak 1 yıl çalışmıştır. 2017’de doçent olmuştur. Başlıca çalışma alanı diyabet ve tiroid hastalıklarıdır. Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Endocrine Society üyesidir. Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesin endokrinoloji bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.