This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Prof. Dr. Tevfik Demir

"Prof. Dr. Tevfik Demir, 1998’de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş, iç hastalıkları uzmanlık eğitimini, 2003’de endokrin ve metabolizma hastalıkları yan dal eğitimini 2007’de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlamıştır. 2011’de doçent, 2017’de professor olmuştur. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim üyesidir. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi vardır. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Amerika Birleşik Devletleri, Klinik Endokrinoloji Birliği (AACE), Amerika Birleşik Devletleri, Endokrinoloji Birliği (Endocrine Society) üyesidir."

Prof. Dr. Tevfik Demir

"Prof. Dr. Tevfik Demir, 1998’de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş, iç hastalıkları uzmanlık eğitimini, 2003’de endokrin ve metabolizma hastalıkları yan dal eğitimini 2007’de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlamıştır. 2011’de doçent, 2017’de professor olmuştur. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim üyesidir. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi vardır. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Amerika Birleşik Devletleri, Klinik Endokrinoloji Birliği (AACE), Amerika Birleşik Devletleri, Endokrinoloji Birliği (Endocrine Society) üyesidir."