This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Prof. Dr. Tevfik Demir

Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun oldu. İç Hastalıkları ihtisasını ve Endokrinoloji Metabolizma üst ihtisasını Hacettepe’de tamamladı. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği’nin yurt dışı genç araştırmacı bursunu kazanarak, İngiltere Kraliyet Koleji Londra Tıp Fakültesinde, “endokrin otoimmünite” üzerine doktora sonrası araştırma asistanlığı yaptı. 2008’de doçent, 2014’te profesör oldu. Avrupa Diyabet Cemiyeti (EASD) Mezuniyet Sonrası Diyabet Eğitim Komitesi üyeliği, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Halen Hacettepe Tıp Fakültesi Eğitim Koordinatörü, Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği yönetim kurulu üyesi, Türkiye Diyabet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Diyabet Teknolojileri Çalışma Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Rasyonel Diyabet yönetiminin yaygınlaştırılabilmesi için kamu, sivil toplum, üniversite iş birliği üzerine dayalı çeşitli proje ve faaliyetler yürütmektedir. Diabetes Mellitus, hipofiz hastalıkları ve kalıtsal metabolik hastalıklar, özel akademik ilgi alanlarıdır.

Prof. Dr. Tevfik Demir

Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun oldu. İç Hastalıkları ihtisasını ve Endokrinoloji Metabolizma üst ihtisasını Hacettepe’de tamamladı. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği’nin yurt dışı genç araştırmacı bursunu kazanarak, İngiltere Kraliyet Koleji Londra Tıp Fakültesinde, “endokrin otoimmünite” üzerine doktora sonrası araştırma asistanlığı yaptı. 2008’de doçent, 2014’te profesör oldu. Avrupa Diyabet Cemiyeti (EASD) Mezuniyet Sonrası Diyabet Eğitim Komitesi üyeliği, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Halen Hacettepe Tıp Fakültesi Eğitim Koordinatörü, Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği yönetim kurulu üyesi, Türkiye Diyabet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Diyabet Teknolojileri Çalışma Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Rasyonel Diyabet yönetiminin yaygınlaştırılabilmesi için kamu, sivil toplum, üniversite iş birliği üzerine dayalı çeşitli proje ve faaliyetler yürütmektedir. Diabetes Mellitus, hipofiz hastalıkları ve kalıtsal metabolik hastalıklar, özel akademik ilgi alanlarıdır.