This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Prof. Dr. Tevfik Demir

Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1993 yılında mezun olduktan sonra İç Hastalıkları ihtisasını 1998 yılında, ardından Endokrinoloji ve Metab. Hast. yan dal ihtisasını 2001 yılında Marmara Üniv. Tıp Fakültesi'nde tamamladı. 2008’de doçent, 2015’de profesör oldu. 2001-2017 yılları arasında Marmara Üniversitesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji ve Metab. Hast. BD.’da öğretim üyesi olarak çalıştı. 2017 yılından itibaren Koç Üniversitesi Hastanesi'nde çalışmaktadır. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Türk İç Hastalıkları ve Uzmanlık Derneği, Türkiye Diyabet Vakfı, Türk Diyabet Cemiyeti, European Society of Endocrinology, Endocrine Society, AACE üyesidir. Özel ilgi alanları  kardiyovasküler risk belirteçleri, Tip 1 ve Tip 2 diyabette mikrovasküler komplikasyonlar, diyabet tedavisinde yeni teknolojilerin kullanımı, insülin pompa ve sensor destekli insulin pompa tedavisi, insulin sensitivitesinin farklı durumlarda değerlendirilmesi , Tip 2 diyabette hepatik fibrozis ve hepatosteatozis .

Prof. Dr. Tevfik Demir

Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1993 yılında mezun olduktan sonra İç Hastalıkları ihtisasını 1998 yılında, ardından Endokrinoloji ve Metab. Hast. yan dal ihtisasını 2001 yılında Marmara Üniv. Tıp Fakültesi'nde tamamladı. 2008’de doçent, 2015’de profesör oldu. 2001-2017 yılları arasında Marmara Üniversitesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji ve Metab. Hast. BD.’da öğretim üyesi olarak çalıştı. 2017 yılından itibaren Koç Üniversitesi Hastanesi'nde çalışmaktadır. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Türk İç Hastalıkları ve Uzmanlık Derneği, Türkiye Diyabet Vakfı, Türk Diyabet Cemiyeti, European Society of Endocrinology, Endocrine Society, AACE üyesidir. Özel ilgi alanları  kardiyovasküler risk belirteçleri, Tip 1 ve Tip 2 diyabette mikrovasküler komplikasyonlar, diyabet tedavisinde yeni teknolojilerin kullanımı, insülin pompa ve sensor destekli insulin pompa tedavisi, insulin sensitivitesinin farklı durumlarda değerlendirilmesi , Tip 2 diyabette hepatik fibrozis ve hepatosteatozis .