This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Prof. Dr. Tevfik Demir

1991’de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezuniyetini takiben aynı üniversitede iç hastalıkları uzmanlığını 1996’da tamamlamıştır. 1997’de Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmaya başlamıştır 2000’de doçent olmuştur. 2007’de endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları yan dal uzmanlığını bitirmiştir. 2006’da profesör olmuştur. 2016-19 döneminde halen çalışmakta olduğu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığını üstlenmiştir. 2018’de devraldığı Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Başkanlığını halen yürütmektedir.

Prof. Dr. Tevfik Demir

1991’de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezuniyetini takiben aynı üniversitede iç hastalıkları uzmanlığını 1996’da tamamlamıştır. 1997’de Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmaya başlamıştır 2000’de doçent olmuştur. 2007’de endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları yan dal uzmanlığını bitirmiştir. 2006’da profesör olmuştur. 2016-19 döneminde halen çalışmakta olduğu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığını üstlenmiştir. 2018’de devraldığı Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Başkanlığını halen yürütmektedir.