This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Prof. Dr. Tevfik Demir

Dr. Mine Adaş İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1990’da mezun olmuş, SSK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iç hastalıkları uzmanlığını, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde endokrinoloji ve metabolizma yan dal uzmanlığını tamamlamıştır. 2000 yılında SBU Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde endokrinoloji uzmanı olarak çalışmaya başlamış, 2015’de doçent, 2021’de profesör olmuştur. Halen aynı kurumda çalışmaktadır ve aynı zamanda iç hastalıkları eğitim sorumlusudur. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Diyabet çalışma grubu üyesidir.

Prof. Dr. Tevfik Demir

Dr. Mine Adaş İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1990’da mezun olmuş, SSK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iç hastalıkları uzmanlığını, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde endokrinoloji ve metabolizma yan dal uzmanlığını tamamlamıştır. 2000 yılında SBU Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde endokrinoloji uzmanı olarak çalışmaya başlamış, 2015’de doçent, 2021’de profesör olmuştur. Halen aynı kurumda çalışmaktadır ve aynı zamanda iç hastalıkları eğitim sorumlusudur. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Diyabet çalışma grubu üyesidir.