This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Prof. Dr. Tevfik Demir

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 1996’da mezun olmasının ardından, iç hastalıkları uzmanlığını 2001’de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları yan dal uzmanlığını 2004-2007 arasında İstanbul Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma bilim dalında tamamlamıştır. 2015’de doçent olmuştur. Ulusal ve uluslararası çok sayıda dergide yayınlanmış makaleleri vardır. Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Avrupa Endokrinoloji Derneği, Türkiye Obezite Araştırma Derneği, Diyabet Vakfı üyesidir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği Kuruluşunu yapmış olup halen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde çalışmaktadır.

Prof. Dr. Tevfik Demir

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 1996’da mezun olmasının ardından, iç hastalıkları uzmanlığını 2001’de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları yan dal uzmanlığını 2004-2007 arasında İstanbul Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma bilim dalında tamamlamıştır. 2015’de doçent olmuştur. Ulusal ve uluslararası çok sayıda dergide yayınlanmış makaleleri vardır. Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Avrupa Endokrinoloji Derneği, Türkiye Obezite Araştırma Derneği, Diyabet Vakfı üyesidir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği Kuruluşunu yapmış olup halen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde çalışmaktadır.