This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Prof. Dr. Tevfik Demir

Dr. Kürşad Ünlühızarcı 1990 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1995 yılında İç Hastalıkları uzmanı olmuş ve aynı yıl Endokrinoloji yan dal eğitimine başlamıştır. 1998 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Endokrinoloji uzmanı olmuştur. Endokrinoloji yan dal eğitiminin bir kısmını (Eylül 1995-Eylül 1996 tarihleri arasında) İsrail’de bulunan “Hebrew University, Hadassah Medical Center”de yapmıştır. 2003 yılında doçent, 2008 yılında profesör olmuştur. 2007 yılı TÜBİTAK teşvik ödülünü almıştır. Dr. Kürşad Ünlühızarcı’nın halen 132 adet uluslar arası yayını bulunmaktadır.

Prof. Dr. Tevfik Demir

Dr. Kürşad Ünlühızarcı 1990 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1995 yılında İç Hastalıkları uzmanı olmuş ve aynı yıl Endokrinoloji yan dal eğitimine başlamıştır. 1998 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Endokrinoloji uzmanı olmuştur. Endokrinoloji yan dal eğitiminin bir kısmını (Eylül 1995-Eylül 1996 tarihleri arasında) İsrail’de bulunan “Hebrew University, Hadassah Medical Center”de yapmıştır. 2003 yılında doçent, 2008 yılında profesör olmuştur. 2007 yılı TÜBİTAK teşvik ödülünü almıştır. Dr. Kürşad Ünlühızarcı’nın halen 132 adet uluslar arası yayını bulunmaktadır.