This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Prof. Dr. Tevfik Demir

Prof.Dr. İlker Taşçı, SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Ankara, geriatri ve iç hastalıkları uzmanıdır. Klinisyen ve araştırmacı olarak aktiftir. Diyabetes mellitus alanında araştırmalar yapmaktadır ve ilerleyen yaşa özgü durumların farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetler yürütmektedir. Avrupa Birliğinin Avrupa Komisyonu H2020 ve ERA-NET programlarında proje değerlendirme uzmanlığı yapmaktadır. Thomson Reuters H-indeksi 21’dir. Clinical Nutrition (IF 6.5) dergisinde yardımcı editör, Atherosclerosis yayın kurulu üyesidir. Diabetes Care 2017 listesinde ‘’Top reviewer’’ olarak sıralanmıştır.

Prof. Dr. Tevfik Demir

Prof.Dr. İlker Taşçı, SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Ankara, geriatri ve iç hastalıkları uzmanıdır. Klinisyen ve araştırmacı olarak aktiftir. Diyabetes mellitus alanında araştırmalar yapmaktadır ve ilerleyen yaşa özgü durumların farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetler yürütmektedir. Avrupa Birliğinin Avrupa Komisyonu H2020 ve ERA-NET programlarında proje değerlendirme uzmanlığı yapmaktadır. Thomson Reuters H-indeksi 21’dir. Clinical Nutrition (IF 6.5) dergisinde yardımcı editör, Atherosclerosis yayın kurulu üyesidir. Diabetes Care 2017 listesinde ‘’Top reviewer’’ olarak sıralanmıştır.