This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Doç. Dr. Banu Pınar Şarar Yürekli

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2000’de mezun olmuş, 2005’de aynı kurumda iç hastalıkları uzmanlığını tamamlamıştır. 2011’de Ege Üniversitesinde endokrinoloji yan dal ihtisasını bitirmiştir ve halen aynı kurumda çalışmaya devam etmektedir. Türk Endokrin ve Metabolizma Derneği, Endocrine Society, European Society of Endocrinology üyesidir.

Doç. Dr. Banu Pınar Şarar Yürekli

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2000’de mezun olmuş, 2005’de aynı kurumda iç hastalıkları uzmanlığını tamamlamıştır. 2011’de Ege Üniversitesinde endokrinoloji yan dal ihtisasını bitirmiştir ve halen aynı kurumda çalışmaya devam etmektedir. Türk Endokrin ve Metabolizma Derneği, Endocrine Society, European Society of Endocrinology üyesidir.