This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

42. TEMD Diyabet Kongresi'nde Türkiye’de kullanımda bulunan insülin degludek/insülin aspart ko-formülasyonu olan Ryzodeg ile ilgili Prof. Dr. Metin Arslan’ın moderasyonunda Prof. Dr. Tufan Tükek, Prof. Dr. Oya Topaloğlu, Prof. Dr. Kürşat Ünlühızarcı, Prof. Dr. Serap Turan ve Prof. Dr. Tevfik Demir’in konuşmacı olduğu toplantımızda, insülin tedavisinde inovasyon olarak ko-formülasyon, ana öğün konsepti, farklı tedavi rejimlerinden IDegAsp’a geçiş ve konuşmacı hekimlerin hazırlamış oldukları Konsensus Raporunu dinleyebilirsiniz.