This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

İnsülin tedavisine başlarken veya yoğunlaştırırken, etkililik ve güvenlilik gibi etkenler dışında, hastanın yaşam tarzı da göz önünde tutulmalıdır. Hazır karışım insülinler aynı anda APG ve PPG kontrolünü hedeflerken, tek kalem ile daha kolay bir tedavi seçeneği sunar.

Bu toplantıda, hazır karışım insülinlerin diyabet tedavisindeki yeri, avantajları ve başlangıç, titrasyon ve yoğunlaştırma stratejilerini konuştuk.